Month: March 2023

  • Тревните мулчери са машини за косене на тревна растителност, способни да окосят цялата тревиста растителност в неподдържани места и градини, като храсти, капини, малини и подобни. Със сигурност сте виждали ливади, които не са били косени от години. На такива места обикновената косачка много трудно би успяла да намали височината на тревата и храстите, без [...]
  • 21-ви век е период на бързо развитие на технологиите и иновациите, които променят начина ни на живот и работа. В този текст ще ви представя някои от най-големите иновации. Те са се появили през за последните двайсетина година и са ключови за бъдещето ни.Смартфони. Те промениха начина ни на комуникация, развлечение и живот. От 2000 [...]