Month: January 2024

  • Изчислителните облаци представляват една от най-важните иновации в сферата на информационните технологии. Те предоставят възможност за съхранение, обработка и достъп до данни и приложения чрез интернет, вместо да се разчита на локални компютри или сървъри. Ключов елемент на изчислителните облаци е споделянето на ресурси. Това позволява на потребителите да използват разнообразие от изчислителни ресурси, като например [...]