Month: March 2024

  • България, малка страна с богата история и културно наследство, е дала на света редица важни изобретения, които са имали значително влияние върху различни аспекти на човешкия живот. Въпреки че често остава в сянката на по-големите нации по отношение на научните постижения, България се гордее с иновации, които допринасят за науката, медицината и технологията. Ето няколко [...]