велпапе

  • Велпапе се използва в редица индустрии, вместо картон. Кои са обаче онези характеристики на велпапето, които го правят толкова предпочитано? Има ли то предимства пред обикновения картон и не увеличава ли цените на стоките безпричинно? На всички тези въпроси и на още много други ще отговорим по-долу. Правейки това, се надяваме да ви помогнем да решите [...]