тревни мулчери

  • Тревните мулчери са машини за косене на тревна растителност, способни да окосят цялата тревиста растителност в неподдържани места и градини, като храсти, капини, малини и подобни. Със сигурност сте виждали ливади, които не са били косени от години. На такива места обикновената косачка много трудно би успяла да намали височината на тревата и храстите, без [...]