Уеб сайт

  • Това ме наведе на мисълта, че може би се амортизират само сайтовете, които не са изработени адекватно. Какво означава това?