3D очила

  • Един от основните проблеми, който възпрепятства масовото въвеждане на 3D технологията, е необходимостта зрителите да използват специалните стерео очила, без които няма как да видят триизмерното изображение. От една страна, тези очила са сравнително скъпи, а от друга – не винаги са достатъчно удобни на човека, който ги използва, и нерядко водят у някои хора [...]