Txtr

  • Всеизвестен е факта, че електронните четци навлизат все по-сериозно на пазара и човечеството все повече предпочита електронния пред книжния носител. Не само от гледна точка на удобство, но и от гледна точка на опазването на околната среда. Ето защо германската компания Txtr представи своята електронна книга наречена Beagle, която е достъпна за всеки желаещ. Нейната [...]