Електромобилите с улеснено зареждане

Електромобилите са бъдещето в развитието на автомобилостроенето, от екологична и икономическа гледна точка. Четири компании, начело с  Ericsson  ще се грижат зареждането на автомобилите с ток да бъде услеснено и контролирано от шофьорите. Другите 3 компании са – Volvo, Viktoria Institute – независим ИТ институт и  Goteborg Energi – един от водещите доставчици на ел. енергия за Западна Швеция. Ericsson ще допринесе за мобилната свързаност и ще даде възможност на собствениците на електро возилото да управляват и контролират времетраенето и графика на зареждане. Идеята за съвместно сътрудничество между четирите компании е да изградят една достъпна, бърза и лесна мрежа за елетромобилите – както мобилна, така и електрическа. Първия автомобил, който ще се възползва от иновацията ще бъде Volvo Electic C30. Той ще има специална конзола, която ще бъде разположена в таблото на колата и от която може да се контролира зареждането й, докато е включена в обикновен електрически контакт. Управляването на конзолата ще става посредством смартфон или таблет, а шофьора ще може да настройва времето и количеството за зареждане на автомобила. Също така шофьорите ще могат да следят разхода за ел. енергията в момента на зареждането. Изразходваната енергия, ще се начислява в сметката на потребителя на база цените за електроенергията, като мобилната и електрическата мрежа ще комуникират помежду си. Според компаниите, които ще бъдат спонсори за реализирането на идеята, това ще даде голям тласък на електрическите автомобили, като обслужването и зареждането им ще става лесно и сигурно. По този начин собствениците на електромобили няма да бъдат ограничени по нито едно отношение спрямо собствениците на луксозен тип автомобили.

Google+ Comments