От KOK към мултикултурното общество

„Технологиите на свободата“ се развиха благодарение на „Минител“ и „Арпанет“ – предшествениците на интернет. Те са първият портал към необятната комуникационна система. Но именно интернет се превръща в гръбнака на КОК – мрежата, която обединява голяма част от съществуващите мрежи, за да изгради едно мултикултурно общество.

Първоначално има неравноспособност по отношение на достъпа до интернет. Ноо това бързо се преодолява и до момента интернет регистрира най-бързите темпове на проникване от всички средства за комуникацията в историята. Именно той дава възможност за групиране на интересите на аудиторията в мрежата, преодолявайки загубите на време в търсене на информация чрез „www“.

Началото на масовото използване на КОК се поставя в университетите. Преминаването им към масовата употреба се дължи на гъвкавостта, проникващата способност и възможността на всеки потребител да изразява своето мнение. Също така съдържа свойства на интерактивност и индивидуализация. Изгражда се интерактивно общество, което има своята обща цел и може да се раздели на „виртуална общност“ и „персонална общност“, които изграждат помежду си силни и слаби връзки.

Именно КОК преодолява разстоянията на ниски цени и спомагат за комуникация, която трудно би се осъществила на друго място, освен в мрежата. Приложенията на KOK се употребяват както на работното място, така и извън него. Те са: електронната поща, политиката, секс услугите и други. KOK не е нова форма на общуване, а просто затвърждава старите чрез новите технологии.

Но чрез сливането на глобализираните и индивидуализирани масмедии и КОК се осъществява прехода към „информационното общество“. За достъпа до мултимедийната система оказва влияние бизнесът и определени мултимедийни конгломерати, който се стремят да изградят единен пазар и възможност за самостоятелно управление от страна на потребителите.

По този начин постепенно се достига до новата връзка между интересите на медийния бизнес и интересите на потребителите. Тук водещо е свободното време на потребителите и показващите му се услуги и забавления. Мултимедията се стреми да сегментира аудиторите, да разбере социалното разслоение и да интегрира всички послания в един общ познавателен модел. Чрез нея се цели постигане обединение на всички културни проявления и да изгради едно мултикултурно общество, водено от своите интереси и вярвания.

Google+ Comments