онлайн плащане

  • Тази тема, сигурен съм ви изненадва в моя технологичен блог. Досега сте чели много материал за нововъведения в сферата на телефоните, автомобилите, компютрите, роботите и какво ли не. Но днес се насочвам към сключването на граждански брак, защото в България от известно време много от възможностите са онлайн. Системата се нарича ormy.io и е създадена [...]