автомобил с трева

  • Имате ли желание да карате еко автомобил? А какво всъщност разбирате под "еко"? Може би кола, която се задвижва от вода, био гориво или електричество. А може би такава, която не отделя въглерод или други вредни емисии във въздуха...? А ако ви кажа, че съществува автомобил, който сам преработва газовете, отделени от него? Това е новият [...]