букрайдър

  • Ерудицията и интелектът са се ценили винаги. Не се дават свисше обаче, това си е ясно – за да ги развие, човек трябва да чете много. А за да го прави с охота – е нужно да му е достатъчно комфортно. Слава богу, съвременните електронни технологии позволяват да обогатите багажа си от знания с удоволствие. [...]