е-книги

  • Електронните книги набират все по-голяма популярност сред потребителите, а продажбите им растат с всеки изнизал ден. Най-голям интерес към тях имат подрастващите и младежите. Според направените проучвания повечето от младежите са получили е-книги покрай празниците като подарък от техните близки. Това оказва влияние на продажбите на четците, като спрямо годишната база ръста е голям. За [...]