форуми

  • Сигурно сте чували много пъти термина Web 2.0, но знаете ли какво точно се съдържа в него? С няколко думи той дава възможност на потребителите да изменят информация в даден сайт; да си общуват един с друг чрез сайтове, форуми и социални мрежи; да споделят съдържание по един бърз и ефективен начин; да откриват лесно [...]