HEREDrive+

  • С развитието на урбанизацията и машиностроенето по целия свят нарасна и потребността повече населени места да се свържат с качествени пътища. Със сигурност хората от по-старото поколение още помнят времената, в които са се ориентирали по пътщата от хартиена карта и с компас, но днес на улиците на 21 век и по пътищата и водачите [...]