SPA сдружение

  • SPA е сдружението, в което влизат създателите на устройства, които позволяват да се съхранява информация. Сред основателите й са компании като Seagate, Тошиба и HGST. Това е един нов играч в информационния отрасъл, който ще насърчава и ще пропагандира важната роля на  HDD за днешния и бъдещия мобилен свят и изчислението на структурите, в които [...]