Факт е организация на производителите на устройства за съхранение на данни

SPA е сдружението, в което влизат създателите на устройства, които позволяват да се съхранява информация. Сред основателите й са компании като Seagate, Тошиба и HGST. Това е един нов играч в информационния отрасъл, който ще насърчава и ще пропагандира важната роля на  HDD за днешния и бъдещия мобилен свят и изчислението на структурите, в които колосалните обеми от информация ще бъдат съвсем нормално и обичайно явление.

IDC с помощта на специална графика, която се базира на очакванията от следващите десетилетия, прогнозира разширение на цифровата вселена до триста пъти, което ще повлече след себе си увеличение от 40 трилиона гигабайта. Подобни темпове на растеж сочат, че той трябва да се съхрани на високи нива, независимо от системата за съхранение на информация.

По мнение на компанията  HGST днес главната задача е да се информират потребителите за комбинацията на технологията HDD и системите с твърди дискове, което според тях ще доведе до това, че ще стане възможно с максимална ефективност да се мащабират потребителските решения, при това обезпечавайки оптимално съотношение между стойността на притежаваната корпоративна инфраструктура и центровете за обработка на данни.

Повишаването на осведомеността за бъдещето на пазара обаче съвсем не е единствената цел, която си поставя новото сдружение. Неговото желание е да бъде в помощ на клиентите, партньорския състав и потребителите в осмислянето на сегашните и бъдещите им потребности по отношение на запазване, внедряване и поддръжка на системите. Същевременно участниците в него искат да засилят ролята и на твърдите дискове за създаване на системи за съхранение от смесен характер, които биха могли да съществуват в търговска и потребителска среда. В плановете на асоциацията влизат и участието в пазарния мониторинг и редица други мероприятия, свързани с неговото изследване, публикация на материали, свързани с темата.

Google+ Comments