Виртуализацията постоянно се разширява в нови области

vmВъз основа на данните, представени на вниманието на потребители и специалисти от компанията Форестър, в момента виртуализацията вече е факт в 59 процента от корпоративните центрове за обработка на информация. Ако се опитаме да направим статистика в сравнителен план и да съпоставим тези данни с резултатите, получени при подобни наблюдения преди две години, то ще се установи една доста оптимистична възходяща тенденция – ръстът е цели 45 процента! Според прогнозите, които правят в момента специалистите, в следващите няколко години се очаква повишение на нивата на вирутализацията примерно до 80%, което обаче съвсем не означава, че приложенията, които работят качествено и са доказали ефективността си, ще изчезнат. През последната година и половина пазарът в това отношение значително се е изменил, факт са някои изключително важни нововъведения.

Въпреки стабилното лидерство на VMware, към върха решително са поели и Hyper-V от Microsoft. Опирайки се на резултатите от голям брой различни проучвания, около една пета от предприемачите, които използват системата VMware, през цялата минала година са внедрявали и Hyper-V. Разбира се, преди развитието на сървърната виртуализиция на мрежата, и системите за съхранение все още са недостатъчни. А за търговците няма смисъл да се гарантира висока производителност в  IOPS, ако се използва конкурентната система за съхранение. Това може да затрудни определени действия.

Ако данните се съхраняват в облачна система, тогава има риск както за безопасността, така и за появата на дискомфорт при експлоатацията на честотната лента. За по-неразвити се смятат онези мрежи, които свързват в едно отделни компоненти на центрове за обработка на информация.

За основна задача днес се счита опростяването на управлението на комуникацията и процеса на маршрутизация, а също така повишаването на гъвкавостта и мащабирамуестта.

 

Google+ Comments