Month: April 2023

  • Всички сме свикнали днес да използваме компютрите. Те са част от живота ни, но замисляме ли се кой и как е поставил тяхното начало? Ето ви и кратка ретроспекция, която ще ви припомни.Историята на компютрите започва още през 19 век, когато английският математик Чарлз Бабидж започва да разработва механична машина, наречена "Аналитична машина". Тя е [...]
  • Чували сте за Нобеловите награди, но какво наистина знаете за тях? Мислите ли, че може да се радвате на титлата нобелов лауреат?Нобеловите награди са учредени от завещанието на шведския учен и изобретател Алфред Нобел, чието име и носят. Те се присъждат в областите на физика, химия, медицина, литература и мир от 1901 година насам. Критериите [...]