Как да станеш нобелов лауреат?

Чували сте за Нобеловите награди, но какво наистина знаете за тях? Мислите ли, че може да се радвате на титлата нобелов лауреат?

Нобеловите награди са учредени от завещанието на шведския учен и изобретател Алфред Нобел, чието име и носят. Те се присъждат в областите на физика, химия, медицина, литература и мир от 1901 година насам. Критериите за връчване на наградите, всяко от които е около 1 млн. евро, в различните категории се различават, но има някои общи принципи. Ето кои успях да изведа, ако все пак искате да постигнете нещо значимо и да се запишете в световната история.

Отличие в своята област. Нобеловите награди се присъждат на индивиди или групи, които са постигнали изключителни успехи и открития в своята област на наука, изкуство или мир. Това включва откриване на нови теории, процеси, изкуства или други иновации.

Значим принос. Наградите се присъждат на основата на значимия принос на номинираните към определена научна област или към обществото като цяло. Например в областта на науката, наградите се присъждат за открития или изобретения, които имат значително въздействие върху развитието на науката и бъдещите изследвания.

Международно признание. Отличията се присъждат при широко призната и оценена в международен мащаб работа. Това помага да се гарантира, че наградите се дават на хора, които са известни сред обществеността и чиито дейности са важни за развитието на науката, културата и обществото.

Добре документирани постижения. Номинираните трябва да имат цял набор от документи, които се проверяват от Нобеловите комитети. Те трябва да отговарят за допринасяне разширяване на знанията и разбирането в съответната област, да са имали въздействие върху обществото или да са предоставили значителни и новаторски идеи.

Живи лица. Нобеловите награди се присъждат само на живи лица. Правилото е според завещанието на Алфред Нобел, като паричната сума трябва да послужи за развитие на бъдещи открития.

Всички тези критерии трябва да следват и указа на Нобел. Той включва спазване на процедурите за номинации, гласуване и присъждане на наградите, определени от различните институции, отговорни за всяка награда. А всеки победител научава за наградата си от медиите.

Google+ Comments