Nissan обявява нови батерии с твърд електролит

Nissan планира да революционизира масовото производство на батерии за електромобили, като внедри технология с твърд електролит до началото на 2029 година. Тази амбициозна цел се основава на предположението, че новите батерии ще бъдат по-мощни, по-евтини, по-безопасни и с по-бързо зареждане в сравнение със сегашните модели.

Използването на твърд електролит е възможна следваща стъпка в развитието на електромобилите, като се очаква да реши много от предизвикателствата пред съвременните батерийни технологии. Това може да доведе до значително понижаване на цените на електромобилите и да направи тяхната цена сравнима с тези на автомобилите с двигател с вътрешно горене.

Въпреки тези амбициозни планове, съществуват предизвикателства пред новата технология. Батериите с твърд електролит трябва да са механично и химически стабилни, а също така и да намалят концентрацията на редки метали, които често са използвани в съществуващите технологии. Освен това трябва да се разработи и ефективна технология за рециклиране на тези батерии.

Въпреки тези предизвикателства, Nissan се надява, че новите батерии ще променят лицето на електромобилната индустрия, като предложат по-достъпни и ефективни варианти за бъдещето. Ние следим внимателно развитието на тази технология и очакваме с нетърпение първите резултати от тестовете, които се очакват през 2025 година. За сега няма повече подробности от компанията.

Google+ Comments