Month: August 2016

  • Сещате ли се за онези конферетни зали, в които столовете остават разпръснати наляво-надясно, след като оперативката приключи? А по-големите офиси, в които всеки служител си има собствено бюро и компютър? А учебните зали, които се посещават от десетки и дори стотици хора дневно? Вероятно, да. Подобна среда е позната на всички ни. Сега да ви попитам: [...]