Вижте офис стола на бъдещето!

Сещате ли се за онези конферетни зали, в които столовете остават разпръснати наляво-надясно, след като оперативката приключи? А по-големите офиси, в които всеки служител си има собствено бюро и компютър? А учебните зали, които се посещават от десетки и дори стотици хора дневно? Вероятно, да. Подобна среда е позната на всички ни.

Сега да ви попитам: какво е общото между всички тези офиси? Това, че хората, които работят там, винаги оставят столовете си в различни посоки и неприбрани. Дори да има 1-2 души, които не го правят, то със сигурност са малцинство.

Какво е алтернативата в случая ли? Може би от Nissan са измислили идеалното решение на проблема. От компанията са разработили самоприбиращ се стол или т.нар. Intelligent Parking Chair. Той има способността да се върти на 360 градуса и само с едно плясване на ръце да се прибера на мястото си плътно до бюрото. За да е по-лек механизмът му, камерите, които го насочват, са инсталирани в различни краища на помещението.

Звучи страхотно, нали?

These self-parking robot chairs are designed to tidy up after your lazy co-workers…Read more: http://www.bbc.co.uk/news/technology-35595839

Posted by BBC Technology & Tech Tent on Wednesday, February 17, 2016

Google+ Comments