VMware

  • Въз основа на данните, представени на вниманието на потребители и специалисти от компанията Форестър, в момента виртуализацията вече е факт в 59 процента от корпоративните центрове за обработка на информация. Ако се опитаме да направим статистика в сравнителен план и да съпоставим тези данни с резултатите, получени при подобни наблюдения преди две години, то ще [...]