Автономните магазини се разрастват

От повечето научно фантастични филми сме виждали, че светът може да се технологизира и механизира. Това може да доведе до минимизиране на човешкия фактор и да се получи превземане на човечеството от машините. Звучи страшно и далечно. Но както вече знаете, има магазини, които са напълно автономни и в тях може да пазарувате без обаче да има персонал, който да ви обслужи. А към днешна дата още вериги прибягват към този начин на работа и достигане до потребителите.

Доайените са Amazon, които първи въведоха магазините без персонал. Основната идея, от която се водеха, е да се минимизира факторът работно време и да се постигне постоянен достъп до стоките. За да е успешно подобно място, то е изпълнено с най-високи технологии за контрол. Влизането се осъществява чрез приложение, а плащането и напускането на обекта от система, която следи дали си платил, или не. Едновременно е много хитро, но поражда и много обществени въпроси след себе си.

И въпреки че до голям дебат не се достигна, то вече се появява немският „Вюрт“. Той въведе и в Германия автономен магазин. След пандемията и ограниченията от персонал и работно време, те са решили да създадат и такива обекти, осигуряващи денонощен достъп до строителните материали. Чрез тази стъпка тенденцията за автоматизация на все повече сектори от човешкия труд се запълват. Това кара и синдикатите да започват да се активизират.

И от Amazon, и от „Вюрт“ не искат да премахнат физическите си магазини с персонал в тях. Даже наблягат на необходимостта от правилните консултанти в момента на покупка. Но също така изтъкват, че хората имат нужда и от алтернативи за по-голяма свобода на покупките си. Аз като технологичен човек напълно разбирам цялостния замисъл и симпатизирам на идеята. Но все пак тя не бива да ескалира и да превзема сектори. Защото каквото и да си говорим, то контактът между хора е най-висшата ни сила за прогрес.

Google+ Comments