Нанотехнология

Какво представлява нанотехнологията, къде може да се използва и за какво е полезна. Това можете да видите във видеото, което споделям с вас.

Според статия в най-голямата Интернет енциклопедия Уикипедия Нанотехнология е интердисциплинарна област на приложните науки и високите технологии, която покрива широк диапазон от теми, за които обща черта е наблюдението и контролът на веществото на микроскопично ниво – мащаб под 1 μm, съизмерим с размера на молекулите, както и стремежът за създаване на устройства на такова ниво. Като самостоятелна дисциплина с практически постижения нанотехнологията възниква в началото на 1980-те години. Представката нано в думата нанотехнология означава една милиардна от метъра, т.е. нанометър (nm). Обект на нанотехнологията е изучаването и манипулирането на различни наноразмерни материали, наречени още наноматериали.

Вижте повече информация във видеото:

Google+ Comments