Патентите на 2021

Всяка една технология, която използвам, е създадена от човек. Обикновено той работи за някоя голяма корпорация. Компанията, от своя страна, освен че плаща на разработчика определена сума, се занимава и с нещо много важно – документите. Както знаете, продуктите, които ще се използват от хора, трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност и употреба. А това не е никак лека задача и затова се достига до патент.

Патентът по своята същност е форма на интелектуална собственост. Той може да се издаде от органите на съответната държава или пък от Световната организация за интелектуална собственост. Тук вече зависи от значимостта и разпространението на създадения продукт.

В света на технологиите и като цяло на иновациите и изобретенията още от преди поне 3 века се издават патенти. За тях надпреварата е изключително голяма и зависи от правилно формулираните идеи. Така например има патент за цвета на Coca-Cola, за логото на Apple, за създаването на миялна и много още.

За предходната 2021 вече излязоха статистиките по държави спрямо броя регистрирани патенти. От няколко години насам рекордът държи Китай със своите почти 70 хил. издадени патента. Второто място се заема от САЩ с малко над 59 хил., а третата позиция е за Япония с около 50 хил. Близо до тях се нареждат Южна Корея и Германия.

В световен мащаб се отчита, че процентът издадени патенти е почти с 1% по-висок от предходната година. Така през 2021 се отбелязва рекорд от над 277,5 хил. патента. А като компанията с регистрирани най-много, се счита технологичният гигант Huawei.

От всичко написано до момента остава само да видим какво ще ни донесе бъдещето и колко от тези патентовани интелектуални собствености ще бъдат от полза на човечеството.

Google+ Comments